U kiest zelf hoe u ons beloont

Waarom niet! Garfin Consult kan u pas echt helpen uit te komen waar u wilt als we u op doorlopende basis coachen op financieel gebied. Een soort ‘one stop shopping’ voor uw organisatie. We maken dan samen met u ieder jaar een persoonlijk financieel rapport. Op die wijze heeft u de zekerheid dat uw ladder tegen de juiste muur blijft staan. Ieder jaar weer. We helpen u graag om nu en straks de gewenste lifestyle te hebben. Niet voor niets zeggen we “Tomorrow has arrived today”. We bieden u daarom een doorlopende dienstverlening, waarbij u zelf kunt kiezen of u ons een zogenaamde begeleidingsfee betaalt en/of een percentage over uw vermogen. Bent u niet tevreden, dan kunt u ieder jaar opzeggen. Bij incidentele opdrachten (bijvoorbeeld een kritische blik op een beleggingsportefeuille of het eenmalig opstellen van een financieel plan) kiest u voortaan zelf hoe u voor onze dienstverlening betaalt. Op feebasis of op basis van adviesuren. In alle gevallen kunt u rekenen op 100% transparantie.

Mogen wij u, indien u overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening, voor een eerste kennismaking alvast verwijzen naar het dienstverleningsdocument. Hierin zetten wij onze werkwijze en de manier van belonen uiteen.


DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

Introductie
U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit schrijven geven wij u een uiteenzetting omtrent onze werkwijze en de manier van belonen.

Onze gebruikelijke dienstverlening

Elke cliënt is voor ons uniek. Hetgeen wij voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. In het algemeen zijn wij onze cliënten op het gebied van financiële oplossingen als volgt van dienst:

  • Wij inventariseren de wensen en mogelijkheden van onze cliënt;
  • Wij adviseren over mogelijke oplossingen waarlangs de cliënt deze wensen kan realiseren.
  • Wij verzorgen de contacten tussen de cliënt en de overige gesprekspartners en specialisten.
  • Wij begeleiden de cliënt. Deze begeleiding bestaat uit het beantwoorden van algemene vragen. Ook staan wij onze cliënten bij wanneer zij veranderingen wensen aan te  aanbrengen.

Hoe worden wij beloond?
Als bedrijf maken wij kosten. Onze inkomsten bestaan uit een vergoeding van de kosten die wij rechtstreeks van u ontvangen. Deze wijze van vergoeding noemen wij ‘declaratie’. Bij aanvang van onze werkzaamheden zullen wij u inzicht geven in de hoogte van het honorarium.

Zoals vermeld geeft de tabel zoals hierboven weergegeven een gemiddeld beeld van onze werkzaamheden. Het is mogelijk, dat wanneer wij ons verder verdiepen in uw specifieke situatie wij tot de conclusie komen dat wij in uw situatie meer of minder tijd dienen te investeren om tot een passend advies te komen. Derhalve ziet u, voordat u definitief besluit om wel of geen invulling aan ons advies te geven, exact wat onze kostenvergoeding zal zijn.

Vragen?
Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn. Heeft u nog vragen? Stel ze gerust.