Uw financiële totaalplanning teruggebracht tot de essentie

De bouwstenen van uw financiële planning? Die zijn in essentie overzichtelijk: uw eigen huis en hypotheek, uw inkomen, uw overige bezittingen en uw pensioen. Wellicht
spelen er ook aandelen, toekomstige erfenissen en andere vermogensbe-standdelen een rol. Wij inventariseren de facetten en brengen deze harmonieus met elkaar in balans, met de focus op risicobeheersing en continuïteit. Maar ook hebben we een goed luisterend oor voor uw persoonlijke wensen, dromen en doelen ofwel een concrete invulling van uw Lifestyle Financiële Planning. De financiële component daarvan wegen we mee en bedden we in in het financiële totaalplan vanuit de invalshoek “financiële doelen bestaan niet, daarentegen wel levensdoelen die financiële gevolgen hebben”. Kortom, financiële totaalplanning teruggebracht tot de essentie, waarbij we graag nauw samenwerken met deelspecialisten waarmee u al contact heeft, zoals notarissen, juristen en accountants. Hun vakkundige inbreng en kennis van uw positie wegen we mee in ons totaaladvies. Garfin Consult heeft tenslotte een coördinerende en adviserende rol in al uw financiële vraagstukken.

Onze werkwijze zal u aanspreken
Garfin Consult gaat gefaseerd en stapsgewijs te werk bij het begeleiden van uw vermogen. Een werkwijze die beantwoordt aan uw hoogste kwaliteitscriteria. Graag leggen wij u deze stappen uit.

1 – Kennismaking en Persoonlijk Plan van Aanpak
In een persoonlijke kennismaking leggen wij u de specifieke werkwijze van Garfin
Consult in vogelvlucht uit. We geven inzicht in onze toegevoegde waarde en bieden
u keuze uit diverse beloningsstructuren voor de toegevoegde waarde die wij voor
u creëren. De afspraken die we op grond hiervan maken worden transparant en
nauwgezet vastgelegd in de vorm van een gedetailleerd Plan van Aanpak (Opdracht tot Dienstverlening ter bevestiging van de afspraken).

2 – Persoonlijk Financieel Plan
Op basis van door u aan Garfin Consult verstrekte financiële gegevens ontvangt
u een objectief inzicht in uw huidige financiële situatie. U krijgt inzicht in uw
netto besteedbaar vermogen en de kapitalen die eventueel vrijkomen bij
arbeidsongeschiktheid of na overlijden. Ook formuleren wij hierin adviezen omtrent
speciale aandachtspunten.

3 – Uitgangspunten, doelen en wensen (Lifestyle Financiële Planning)
De volgende stap is een cruciale: samen met Garfin Consult zetten wij uw strikt
persoonlijke uitgangspunten, doelen en wensen op een rij én in perspectief. Wat
bezit u? Wat wilt u later bezitten en waarvoor wilt u dit bezit aanwenden? En vooral:
welke weg stippelt Garfin Consult voor u uit op weg naar de juiste begeleiding van
uw vermogen in aansluiting op de door u gewenste levensstijl. In deze inventarisatiefase bepalen we nauwgezet wat uw financiële positie is, welke wensen u heeft en wat uw doelstellingen zijn. Ook analyseert Garfin Consult tot in detail welke flexibiliteit u wenst, welke fiscale facetten een rol spelen en welke oplossingen beantwoorden aan deze criteria. Zo helpen wij u niet alleen met het vaststellen, maar eveneens met het behalen en behouden van de gewenste levensstijl.

4 – Financieel advies
Om de bovenstaand geformuleerde doelen en wensen binnen de verlangde planning te realiseren, verstrekt Garfin Consult u een gedetailleerd financieel advies. Hierin beschrijven wij de – financiële strategie – instrumenten, middelen en diensten die in een synergetisch verband worden ingezet om uw persoonlijke wensen en doelstellingen te realiseren. In aansluiting daarop wordt het benodigde kapitaal berekend. In het Vermogensadvies adviseren wij u over het opbouwen van vermogen en is daarmee geïntegreerd in de Financiële Planning.

5 – Begeleiding
Het afgegeven financieel advies krijgt `handen en voeten’ in een concrete en gedetailleerde serviceovereenkomst. Hierin is de financiële regie omschreven op basis van diensten en de bijbehorende administratieve afhandeling. Uiteraard valt hier ook onder de continue bewaking van de gewenste levensstijl ten opzichte van het Financieel Plan: Garfin Consult is en blijft altijd voor u bereikbaar en beschikbaar voor advies en eventueel gewenste bijsturingen, zodat u een financieel gezond en rustig leven heeft zonder de onzekerheid of uw financiële zaken goed geregeld zijn.

6 – Persoonlijk financieel rapport actualiseren
Door deze werkwijze worden veranderingen van (financiële) omstandigheden geactualiseerd, wat financiële planning tot een voortdurend proces maakt. Daarmee worden doelstellingen gemonitord en wordt de financiële positie bewaakt, zodat u niet voor onverwachte uitkomsten komt te staan. Hierbij worden uw wensen en doelstellingen in acht genomen.

Kansen en bedreigingen signaleren
Financiële totaalplanning in de ogen van Garfin Consult beitelt vandaag aan uw financiële
bouwwerk voor morgen. Dit verlangt een vakmanschap dat u ook bij ons team aantreft: op
degelijke wijze, risico’s mijdend volgen wij uw vermogen en de opbouw daarvan voortdurend. Deze monitoring geeft ons de mogelijkheid om zowel kansen als bedreigingen te signaleren én daarop te reageren.

Bekijk het voorbeeld van een financiële planning (pdf-bestand 3MB)